Композитор Микола Андрійович Римський-Корсаков біографія

(1844-1908)
www.zaspivaj.com


Підписатися:

Музика для сна:Російський композитор, педагог, музично-громадський діяч, диригент. У 1859- 1960 брав уроки у піаніста Ф. А, Канилле. Випускник петербурзького Морського корпусу, брав участь у плаванні на кліпері «Алмаз» (1862-65) та відвідав низку країн Європи, Північної та Південної Америки. У 1861 став членом Балакиревского гуртка «Могутня купка», який справив вирішальний вплив на формування особистості і естетичних поглядів композитора. Під впливом і керівництвом М. А. Балакірєва створені 1-а симфонія (1865), «Сербська фантазія» (1867), ряд романсів та ін. У 60-х рр. творча індивідуальність Римського-Корсакова виявилася насамперед у програмних інструментальних творах, серед яких: симфонічна музична картина «Садко» (1867), 2-а симфонія «Антар» (1868). У ці ж роки він звернувся до оперного жанру, став згодом провідним у його творчості (в 1872 закінчена опера «Псковитянка», за драмою Л. А. Мея). З 70-х рр. розширилися межі музичної діяльності Римського-Корсакова: був професором Петербурзької консерваторії (з 1871, класи практичного твори, інструментування, оркестровий), інспектором духових оркестрів Морського відомства (1873-84), директором Безкоштовної музичної школи (1874-81), диригентом симфонічних концертів ( з 1874), а пізніше і оперних вистав, помічником керуючого Придворної співацької капелою (1883--94), очолював Біляївський гурток (з 1882).У середині 70-х рр. працював над вдосконаленням своєї композиторської техніки. У 80-х рр. велику увагу приділяв симфонічним жанрам. На початку 90-х рр. спостерігався деякий спад творчої діяльності (у цей період вивчав філософію, писав статті, переглянув і відредагував деякі зі своїх колишніх творів). У 2-й половині 90-х рр. творчість набула виняткову інтенсивність: з'явилися опери «Садко» (1896), «Царська наречена» (за Мею, 1898). Під час Революції 1905-07 Римський-Корсаков виступив з активною підтримкою вимог страйкуючих студентів, відкрито засудив дії реакційної адміністрації Петербурзької консерваторії (був звільнений з консерваторії, повернувся лише після надання консерваторії часткових автономних прав і зміни керівництва).
Творчі уроки :
Творчість Римського-Корсакова глибоко самобутньо і разом з тим спирається на класичні традиції. Гармонійність світосприйняття, ясність музичного мислення, тонкий артистизм ріднять його з М. І. Глінкою. Пов'язаний з прогресивними ідейно-художніми течіями 1860-х рр., Римський-Корсаков виявляв великий інтерес до народної творчості (склав збірник «Сто російських народних пісень», 1877: гармонізував пісні, зібрані Т. І. Філіпповим, - «40 народних пісень» . 1882). Захоплення фольклором, давньо-слов'янської міфологією, народними обрядами знайшло відображення в операх «Травнева ніч» (по М. В. Гоголю. 1879), «Снігуронька» (по А.Н.Островскому, 1881), «Млада» (1890), «Ніч перед Різдвом» (по М. В. Гоголю, 1895). 15 опер Римського-Корсакова демонструють розмаїтість жанрових (билина, казка, легенда, історико-побутова драма, лірико-побутова комедія), стилістичних, драматургічних, композиційних рішень (твори, що тяжіють до номерної структурі і до безперервного розвитку, опери з масовими сценами і камерні , з розгорнутими ансамблями й без них). Найбільш повно обдарування Римського-Корсакова виявилося в творах, пов'язаних зі світом казковості, з різноманітними формами російської народної творчості. Тут розкриваються його живописно-образотворчий дар, чистота лірики - щирої, але кілька споглядальної, без підвищеної емоційної напруженості. Увага до внутрішнього світу людини, до психологічного розкриття образів проявилося в камерній опері «Моцарт і Сальєрі» (на текст О. С. Пушкіна, присвячена А. С. Даргомижського, 1897), в одноактної опері «Бояриня Віра Шелога» (пролог до « Псковитянки », 1898) і особливо в драмі на історико-побутовий сюжет« Царська наречена »(1898). Нові тенденції, характерні для російського мистецтва початку 20 ст., Знайшли відображення в опері «Казка про царя Салтана» (по Пушкіну, 1900) з її підкреслено театральної умовністю та елементами стилізації народного лубка, в «осінній казочці» «Кощій безсмертний» (1902 ), в якій казкова тематика трактується символістської-алегорично. Високі морально-філософські проблеми підняті в опері-легенді «Сказання про невидимий град Кітеж і діву Февронію» (1904). Остання опера композитора - «небилиця в особах» «Золотий півник» (по Пушкіну, 1907) - нещадна сатира на царське самодержавство.

Основою оперної виразності Римський-Корсаков вважав спів. Важливу драматургічну роль у його операх виконує і оркестр, якому нерідко доручаються самостійні симфонічні картини, антракти, наприклад «Три дива» («Казка про царя Салтана»), «Січа при Керженці» («Сказання про невидимий град Кітеж ...») . Розглядаючи оперу насамперед як музичний твір, Римський-Корсаков велике значення надавав її літературній основі - лібрето. Плідною була співдружність композитора з лібретистом В. І. Бєльським.

Симфонічна творчість Римського-Корсакова в порівнянні з оперним не настільки багатопланово. Образна конкретність музичного мислення композитора визначила його схильність до програмного і жанровій симфонизму. Звідси переважання таких типів і форм, як увертюра (фантазія), симфонічна картина, сюїта. Вершинні твори Римського-Корсакова для оркестру - «Іспанське капричіо» (1887) і «Шехеразада» (1888). Істотне місце у творчій спадщині Римського-Корсакова займає камерно-вокальна лірика. Написав 79 романсів, в т. Ч. Вокальні цикли «Навесні», «Поетові», «Біля моря».

Творчість Римського-Корсакова яскраво національно. Композитор використовує справжні зразки музичного фольклору й органічно перетворює пісенні інтонації у власних мелодіях. Значний його внесок в область гармонії і інструментування: розширив і збагатив їх колористичні можливості, створив свою систему ладів-гармонійних засобів, в основі якої - складні лади (у т. Ч. Характерний звукоряд - гамма Римського-Корсакова, оркестровка поєднує барвистість, блиск з ясністю, прозорістю.

Важливе просвітницьке значення мала диригентська діяльність Римського-Корсакова, пропагандировавшего твори російських композиторів. Велику роль зіграла його редакторська робота, завдяки якій були опубліковані й виконані багато творів російської музики («Кам'яний гість» Даргомижського, «Князь Ігор», «Борис Годунов», «Хованщина»; Римський-Корсаков також підготував і видав, спільно з Балакірєвим і А. К. Лядовим, оперні партитури Глінки). Виняткове значення мала його педагогічна діяльність. Творець композиторської школи, Римський-Корсаков виховав 200 композиторів, диригентів, музикознавців, серед яких - А. К. Глазунов, А. К. Лядов, А. С. Аренський, М. М. Іпполітов-Іванов, І. Ф. Стравінський, Н. Я. Мясковський, С. С. Прокоф'єв, М. А. Баланчивадзе, Я. Вітол, М. В. Лисенка, А. А. Спендіаров. Частковим узагальненням педагогічного досвіду з'явилися його підручники гармонії і оркестровки, цінним історичним документом -автобіографіческая книга «Літопис мого музичного життя» (1906). У 1944 в місті Тихвін відкрито Будинок-музей, в 1971 в Ленінграді - Музей-квартира Римського-Корсакова.

 


 

 

При використовуванні інформації ссилка на сайт обов'язкова
www.zaspivaj.com

Яндекс.Метрика